Campañas

Campaña de boas prácticas na industria conserveira para previr os riscos laborais

A Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Seguriadade e Saúde Laboral (ISSGA), vén de poñer en marcha unha campaña de boas prácticas na industria conserveira para fomentar a prevención dos riscos laborais neste sector.

Campaña sobre os perigos do manexo do tractor e dos seus aparellos

A actuación pretende alertar e concienciar dos riscos do manexo do tractor e dos seus apeiros e achegar á poboación recomendacións básicas para evitar ou minimizar ao máximo os accidentes neste tipo de vehículos.

Campaña chaleco salvavidas

A campaña consiste na difusión de material informativo sobre a importancia da utilización do chaleco salvavidas e a súa correcta colocación. En concreto trátase de explicar cales son os motivos para utilizar o chaleco salvavidas, indicar a necesidade de elixir o axeitado en función das circunstancias existentes, incidir na importancia de utilizalo mentres se traballa na cuberta da embarcación, dar indicacións básicas sobre o almacenamento e mantemento e unha especial referencia á correcta colocación.

Campaña Europea 2014-2015 Traballos saudables “Xestionemos o estres”

A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo inaugurou a nova Campaña Europea bienal 2014-2015 sobre riscos psicosociais baixo o lema Traballos saudables “Xestionemos o estres”, e con iso abriuse a XII convocatoria de Galardóns Europeos ás Boas Prácticas.

Campaña de sensibilización sobre Prevención de Riscos Laborais dirixida a implantar unha cultura preventiva na sociedade galega

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) comezou o pasado luns, 15 de decembro, unha campaña de sensibilización, formación e concienciación da sociedade sobre a necesidade da prevención de riscos laborais, co lema “Detrás de cada medida de seguridade, hai unha vida protexida. A prevención de riscos laborais é cousa de todos”.
 

Escola de Prevención de Riscos Laborais

A Escola de Prevención de Riscos Laborais pretende ser un espazo físico onde se dá resposta á necesidade formativa de docentes, educadores, escolares e da cidadanía galega en xeral no ámbito da prevención, promulgando e ofertando accións para a infancia, xuventude, persoas adultas, asociacións e colectivos de toda índole e condición.