PRL na actividade forestal: alertas ISSGA


Lugo, 3 de maio de 2018. Hoxe presentáronse no marco dunha xornada técnica no  Centro Issga de Lugo diversos documentos técnicos elaborados polo ISSGA en relación coa prevención de riscos laborais na actividade forestal.

A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, acompañada do delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, participou hoxe en Lugo nunha xornada organizada polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) sobre prevención de riscos laborais no sector forestal na que presentou as actuacións que está levando a cabo a Xunta neste ámbito. Na xornada tamén participou o director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), José Ignacio Lema Piñeiro.

Así, indicou que a Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do ISSGA, vén de activar a aplicación móbil Alerta ISSGA na que se recollen as principias recomendacións a seguir para acadar neste eido un traballo máis seguro e, polo tanto, de máis calidade e máis competitivo. Trátase dunha APP coa que se pretende chegar de xeito accesible e doado aos traballadores.

Toca, así mesmo, explicou que o ISSGA constituíu un grupo de traballo formado por técnicos do ISSGA, dos servizos de prevención propios das principais empresas madereiras de Galicia e de Confemadera no que se elaboraron dous documentos técnicos con consellos no ámbito da prevención de riscos laborais para os traballos que se desenvolven ante árbores sentadas e ante árbores apoiadas enganchadas. O obxectivo das dúas publicacións é dar solución ás necesidades demandadas polo sector dun xeito didáctico e comprensible.

O Instituto, ademais, elaborou vinilos con información básica das medidas de emerxencia e do protocolo PAS (Protexer, Avisar e Socorrer) a seguir ante un sinistro no monte coa finalidade de que se coloquen nos vehículos que se utilizan para traballar no monte.

A secretaria xeral de Emprego afirmou que o obxectivo destas actuacións é “buscar unha maior eficacia na loita contra a sinistralidade laboral no sector forestal, un ámbito polo que a Xunta está apostando para incrementar o potencial da súa industria”.

As iniciativas enmárcanse no Plan de actividades 2018 do Instituto, unha folla de ruta que inclúe en global 74 actuacións divididas en 7 eixos e unha oferta formativa, que se imparte en prevención de riscos laborais, coa que se prevé chegar a 1200 persoas este ano.