Publicacións

Os Atende do Issga_Agro_Prevención de riscos no traballo con fitosanitarios


13 fichas na que se recollen as principais medidas preventivas nos traballos con fitosanitarios: que son e o seu rexistro, a etiqueta, a ficha de datos de seguridade, o traballo con fitosanitarios, a capacitación dos traballadores, os equipos de protección individual, a inspección de equipos de aplicación a a lexislación aplicable.