Novas

Publicado o Informe de actuación e xestión do Issga - 2014

03 de Xullo , 2015

Eeste documento recolle o que consideramos fundamental do noso traballo no ano 2014, estruturándose en sete puntos: a estrutura e organización, os recursos, a actividade institucional, as relacións con outros organismos, a actuación técnica, o directorio e os anexos.

Publicacións

Coopera na túa seguridade_Prevención de riscos no manexo de grandes máquinas agropecuarias


Conxunto de 16 fichas que teñen como obxectivos sensibilizar, informar e formar ás persoas traballadoras no sector agrario sobre a necesidade de respectar as normas de seguridade laboral na prestación de servizos con grandes máquinas agropecuarias en materia de prevención de riscos laborais, co fin de reducir o índice de siniestralidade.