Novas

Reunión dos Institutos de Seguridade e Saúde Laboral do litoral Cantábrico Noroeste

31 de Marzo , 2015

Hoxe tivo lugar en Bilbao unha xuntanza na que participaron as direccións dos Institutos de Seguridade e Saúde Laboral das comunidades autónomas do litoral Cantábrico Noroeste de España (País Vasco, Cantabria, Asturias e Galicia) co obxectivo de avanzar na colaboración que veñen desenvolvendo e buscar novas liñas de traballo conxuntas.

Publicacións

Fichas de investigación de enfermidades profesionais no sector agrario


Seleccionáronse aquelas enfermidades profesionais máis representativas pola súa frecuencia e, a partir da investigación que realizaron os técnicos do Issga, sintetizouse a información máis relevante en catro epígrafes: a descrición da actividade, da enfermidade profesional, das súas causas e das accións correctoras e medidas preventivas que se deben adoptar. Os textos orixinais foron adaptados co obxecto de cumprir a súa finalidade didáctica.