Novas

O ISSGA convoca 85 cursos de formación en materia de prevención de riscos laborais e de primeiros auxilios, destinados a traballadores/as do sector agrogandeiro e forestal

19 de Setembro , 2014

O Real decreto 752/2010, de 4 de xuño, polo que se aproba o primeiro programa de desenvolvemento rural sostible para o período 2010-2014 en aplicación da Lei 45/2007, de 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio rural, contempla como unha das actuacións do programa a 1.22.-CA.3 relativa a información e formación profesional ocupacional e continua das persoas traballadoras.
 

Publicacións

Os Atende do Issga_Prevención de riscos co tractor, a motoserra e a rozadoira


29 fichas sobre a prevención de riscos nos traballos co tractor, coa motoserra e coa rozadoira.