Novas

O ISSGA publica un documento con 18 fichas para a prevención de riscos laborais nos viñedos

26 de Agosto , 2015

  • O obxecto deste folleto é advertir sobre os riscos e explicar as medidas preventivas que se deben adoptar desde a preparación do terreo e a aplicación de tratamentos, ata a recolección da uva.
  • No texto incídese especialmente nas tarefas relacionadas coa aplicación de produtos fitosanitarios, recórdase a nova normativa sobre a etiquetaxe de produtos, e se recomenda o emprego de produtos con menor risco.
  • O ISSGA publicou con anterioridade outro documento da mesma colección, con idéntica estrutura e mesma liña de contidos, o Actúa- Adegas, no que se recollían os principais riscos laborais no procesado da uva.

Publicacións

Os Actúa do Issga_Viña_Prevención de riscos laborais na viña


O documento inclúe os riscos máis habituais nas tarefas realizadas nas viñas, dende a preparación do terreo e os tratamentos ás cepas, ata a recolleita da uva. Detállanse os riscos e as medidas preventivas que se deben adoptar, con textos claros e descritivos acompañados de imaxes.