Novas

A Xunta reforza o ISSGA aumentando o seu orzamento nun 6% para reducir a sinistralidade laboral e impulsar a calidade no emprego

21 de Decembro , 2016

  • A Consellería de Economía, Emprego e Industria contará con 7,5 millóns de euros para mellorar as condicións dos traballadores galegos, prestando especial atención aos riscos emerxentes e impulsando ao ISSGA como órgano especializado
  • No Plan de Actividades do ISSGA 2017 farase especial fincapé nos colectivos máis vulnerables no ámbito da seguridade laboral como son as mulleres, os maiores e os autónomos
  • Realizaranse actuacións especiais en sectores laborais feminizados e no caso de traballadoras embarazadas ou que se atopen en período de lactación

Publicacións

Cartel_Prevención de riscos no tractor


Cartel para concienciar dos riscos do manexo do tractor e dos seus aparellos e informar de cales son as causas máis recorrentes dos sinistros; e, doutra banda, como órgano técnico en materia de prevención, facilitar recomendacións básicas, que, de terse sempre en conta, evitarían os accidentes ou, cando menos, minimizarían a súas consecuencias. 

Eventos

Salón Internacional de la Construcción_SICO 2017_Vigo


A nova edición de SICO en maio de 2017 pretende seguir o camiño percorrido en anteriores edicións para situarse entre os primeiros salóns de referencia a nivel nacional e prestar unha especial atención ao mercado portugués.